Svenska Resebyråföreningen

Bästa resenär,

vi på Your Next Tour följer utvecklingen noga och förhåller oss till vad UD och andra myndigheter rekommenderar/ avråder från. Våra resor fortsätter som vanligt till destinationer som Utrikesdepartementet inte avråder till.


Med anledning av frågor som vi på Your Next Tour får, kommer förtydligande riktlinjer:

Resor i närtid:
Om det inträffar oundvikliga och extraordinära omständigheter på resmålet som påverkar resan väsentligt så har en resenär rätt att avboka resan utan avbokningsavgift. I och med att UD avråder föreligger en sådan omständighet. Resenärer som ska resa till någon av de regioner som omfattas av UD:s avrådan har därmed rätt att avboka samt få återbetalning av hela resans pris.

Resor längre fram i tiden:
För att en resenär ska ha rätt att avboka krävs att man med säkerhet kan konstatera att resmålet påverkas vid den tidpunkt som den aktuella resan genomförs. Eftersom en avrådan kommer att tas bort så snart läget bedöms vara mindre osäkert, kan man INTE avboka en resa som ligger långt fram i tiden. Som tumregel bör resenärer ha rätt att avboka resor, kostnadsfritt på grund av UD:s avrådan, inom 14 dagar före avresan. Om avresan ligger längre fram i tiden gäller vanliga avbokningsvillkor.