Skip to main content

Resevillkor

SÄRSKILDA RESEVILLKOR

Anmälan kan göras per telefon 08-611 51 50, via e-post på boka@yournexttour.com, via bokningsformulär på www.yournexttour.com alternativt på resebyrån på Kommendörsgatan 37,  Stockholm. Vi skickar omgående en skriftlig bekräftelse med faktura på anmälningsavgift per posten. Anmälningsavgiften är 50 % av resans pris. Högre anmälningsavgift kan förekomma. Genom att betala anmälningsavgiften inom 10 dagar åter bekräftar man avtalet och sin plats på resan samt att man har tagit del av de avbokningsregler och särskilda resevillkor som gäller för denna resa.

Slutlikviden skall vara oss tillhanda senast 40 dagar före avresan eller enligt uppgift på utsänd faktura. Vid händelse av betalning efter förfallodatum hävs avtalet och Your Next Tour förbehåller sig rätten att avboka resan utan rätt till återbetalning för kunden.

För att en resa skall kunna genomföras erfordras, om inget annat framgår av program eller specialprogram, 20 deltagare.

Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t ex innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring.

Alla resenärer till USA måste ansöka om inresetillstånd senast 72 timmar före avresa https://esta.cbp.dhs.gov och i förekommandefall visum.

Observera att många länder kräver att passet skall vara giltigt minst 6 månader efter hemkomsten.

Resenären är även ansvarig för att kontrollera att korrekt namn och faktureringsadress anges på bokningsbekräftelse och färdhandlingar. Namnet skall överensstämma med passet. En namnändring av utställd flygbiljett medför en extra kostnad för resenären.

Flyget är reguljärflyg. Även om resans pris anges från Stockholm/Göteborg och Köpenhamn kan vi mot ev. tilläggskostnad ofta ordna avresa från annan ort. Man kan även välja att köpa arrangemanget utan flyg. Your Next Tour drar då av flygkostnaden från resans pris och kunden ansvarar själv för att ansluta till gruppen på plats.

Angivna tider är de som gällde vid programmets tryckning. Flygbolagen kan göra tidtabellsändringar. Samma sak gäller för tåg och färjor.

Exakta avresetider meddelas i samband med att färdhandlingarna skickas ca tjugo dagar före avresa. Kontrollera respektive flygbolags tider för incheckning. Att denna tid räcker till kan dock inte garanteras av Your Next Tour.

Observera att endast ett fåtal flygbolag serverar mat och dryck kostnadsfritt ombord på flyg inom Europa. Vanligen finns möjlighet att köpa drycker och tilltugg ombord. Your Next Tour  kan inte garantera att respektive flyg alltid har med sig mat i tillräcklig mängd, så att det räcker till samtliga inbokade resenärer. Särskilda önskemål såsom specialkost eller rumsplacering skall uppges vid bokningstillfälle. Your Next Tour  kommer i möjligaste mån att tillgodose dessa önskningar, men kan dock ej garantera att de kan uppfyllas.

Numera är det ofta inte tillåtet att köra in i de gamla städernas historiska stadskärnor med buss eller ens taxi, varför man får räkna med att resorna medför en hel del gående.

Den som har gångsvårigheter eller liknande måste meddela detta vid bokningen. Your Next Tour kan inte ansvara för funktionsnedsatta resenärer som inte klarar sig utan assistans, och våra färdledare måste fördela sin tid mellan alla deltagarna på resan.

Hotellstandard som anges med hjälp av antal stjärnor, bedöms enligt landets respektive standard. Våra rum har alltid dusch/wc eller bad/wc. Våra hytter har dusch/wc och har ej våningssängar (ev. undantag anges i programtexten). På våra resmål använder vi om inget annat anges engelsktalande lokaguider.

Resornas priser är baserade på de transportkostnader, skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan samt valutakurser som gällde vid resans produktion. Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att anmälningsavgift betalats får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningen. Rätt till prishöjning enligt ovan föreligger endast om kostnadsökningen överstiger 400 kr. Enligt bestämmelserna om paketresor kan dessa ändringar ej ske senare än 20 dagar före avresedagen. Your Next Tour reserverar sig för pris- och programändringar utanför vår kontroll, samt tryckfel. Programpunkternas ordningsföljd kan ändras, alternativt skäliga ersättningsarrangemang kan erbjudas. Hotell kan ändras till likvärdiga hotell.

Resevillkor

Your Next Tour är återförsäljare åt BIG Travel Leisure, org 556692-7124 som är researrangör till våra resor. BIG Travel Leisure AB följer SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR.

Resegaranti
BIG Travel Leisure AB ställer lagstadgad resegaranti hos Kammarkollegiet och är medlemmar i SRF (Svenska resebyråföreningen).

Avbeställningsskydd

Vänligen kontakta ert försäkringsbolag.

Anmärkningar ej gjorda senast 30 dagar efter hemkomst beaktas ej.

Avbeställningsvillkor

Resenärens rätt till avbeställning av resan Your Next Tour.

1.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande (för Endast hotell, se punkt1.1.3):

1.1.1 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan skall resenären erlägga anmälningsavgiften, 50 % på förekommande fall, i avbokningskostnad.

1.1.2 Sker avbeställningen inom 29 dagar före avresan och fram till avresan skall resenären betala hela resans pris.

1.1.3 För Endast hotell gäller följande: Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan skall resenären erlägga 500: – per person. Vid avbeställning därefter, men tidigare än 14 dagar innan avresan, skall kostnad motsvarande en hotellnatt erläggas.

Vid avbeställning därefter, men tidigare än 8 dagar innan avresan, skall kostnad motsvarande två hotellnätter erläggas. Vid avbeställning därefter, men tidigare än 24 timmar före avresan, skall kostnad motsvarande tre hotellnätter erläggas. Sker avbeställningen med mindre än 24 timmar till avresan skall resenären erlägga hela resans pris.

1.2 Resenär som har träffat avtal om avbeställningsförsäkring med BIG Travel Leisure AB  har rätt att avbeställa resan, enligt följande:

1.2.1 Om resenären har avbeställningsförsäkring får resan i fall som anges i punkt 1.2.2– 1.2.4 avbeställas utan annan kostnad än den expeditionsavgift som framgår av arrangörens katalog eller broschyr. Expeditionsavgiften får högst uppgå till 5 % av resans pris.

1.2.2 Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/ maka/sambo, resenärens eller dennes makes/ makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.5 drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.

1.2.3 Avbeställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.5 och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t.ex. brand i den egna bostaden.

1.2.4 Avbeställning får ske om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 1.2.2 eller 1.2.3 och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap.

1.2.5 Bo-kvar-garanti – Resenär som tecknat avbeställningsförsäkring och som avtalat om gemensam inkvartering med annan resenär/and ra resenärer som avbest älltresan med stöd av punkterna 1.2.2–1.2.4 skall ha rätt att utan ytterligare kostnad behålla samma inkvartering. Gäller resor med max. 3 veckors reslängd.

1.2.6 Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg.

1.3 Avbeställning skall ske på det sätt som anges i katalog, broschyr eller i färdhandlingarna. Avbeställning skall ske omgående till arrangörens butik eller den resebyrå som bokat resan om inte annat meddelats. Efter kontorstid ring 08-20 75 04.

1.4 Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo enligt ovan åter betalas utan dröjs mål, dock senast 14 dagar efter avbeställningen.

1.5 Åter betalning vid avbeställning sker till huvudresenären.

1.6 Kostnad för tilläggsarrangemang (t.ex. utfärder, hyrbil, teaterbiljetter el. dyl. ), som bokats genom arrangören av resan och som sammanhänger med resan, återbetalas enbart om avbeställning sker senast 30 dagar före avresan.

2.1. För kryssningar gäller vid varje tid förekommande separat avtal med respektive rederi om så anges.

Svensk lag gäller eller svensk lag om skiljenämnd.

REVIDERADE OCH GÄLLANDE FRÅN 2017-05-17

BIG Travel Leisure AB 

556692-7124

Fritextsökning
Kontakta oss
Adress:
Watch It Live AB
Kommendörsgatan  37
11458 Stockholm