Telefon

Passionsspelen i Oberammergau 2010

Passionsspelen i Oberammergau (sydtyskland) 2010, en världshändelse i den kristna världen. I Oberammergau smälter historia och nutid samman när Jesu sista vecka gestaltas i passionsspelets form.

Vart tionde år byter den lilla bayerska byn Oberammergau skepnad. Då cyklar Jesus mellan de pittoreskt målade alphusen i byn och Petrus och Maria köper sitt bröd hos bagaren, medan Pilatus och översteprästen Kajafas tar ledigt från sina normala arbeten, för att medverka i passionsspelen. Passionsspelen i Oberammergau – med anor från 1600-talet – kräver att hela byn engagerar sig.

De som inte agerar på scen eller sjunger i kören, arbetar med att ta hand om de hundratusentals gäster från hela världen som kommer för att se spelen.

Allt sedan mediet av 1800-talet har en ständigt tilltagande ström av människor kommit till Oberammergau och kommersialismen tilltagit och idag domineras byns centrum av hotell och souvernirbutiker. Trakten är berömd för sitt träsnideri och utbudet av handsnidade figurer med såväl religiösa som folkliga motiv är enormt. Någon brist på efterfrågan torde det inte heller vara, den höga prisnivån till trots.

Även om kommersialismens tentakler i viss mån omfamnar dessa spel om Kristi lidande och död, är det fortfarande möjligt att uppleva ett stycke genuin bayersk kultur, speciellt för den som väljer att bo i något av de hundratals små familjepensionat som erbjuder logi och mat åt tillresta passionsspelsbesökare.

Ett drama i elva akter
Passionsspelens tema kretsar – såsom redan namnet antyder –kring Jesu lidande och död. Handlingen inleds med Jesu intåg i Jerusalem och fortsätter med hans besök hos Marta och Maria i Betania, instiftelsen av nattvarden och Judas förräderi, för att i de sista akterna övergå till dödsdomen och korsfästelsen och slutligen hans uppståndelse från de döda.

Varje akt inleds med en prolog, bestående antingen av recitation eller sång av kör och solister. För att markera passionshändelsernas historiska koppling till Gamla Testamentet och samtidigt betona kontinuiteten mellan judendomen och kristen tro, innehåller varje akt i passionsspelen en eller två levande bilder med hänvisning till Israels heliga historia. Så har t.ex. förebilden till den fjärde akten som behandlar Jesu instiftande av nattvarden, hämtats från påskmåltiden före uttåget ur Egypten, medan den sjätte aktens berättelse om Jesus inför översteprästen Hannas inleds med två bilder av Daniel i lejongropen och Jobs elände.

Den tionde aktens skildring av Jesu väg till korset och korsfästelsen är måhända den akt som starkast berört alla miljontals människor som under nästan fyrahundra års tid tagit del av Passionsspelen i Oberammergau. Historia och nutid smälter samman när korsfästelsen konkretiseras i passionsspelets form.

Bybornas spel
Passionsspelen i Oberammergau tillkom genom det löfte som byborna avgav 1633, och spelet engagerar fortsättningsvis hela byn, som sätter en ära i att göra allt med egna krafter. Inga professionella skådespelare eller sångare engageras för spelen, utan alla roller gestaltas av människor bosatta i byn. Detsamma gäller också all rekvisita och den utrustning som behövs. Allting sys och tillverkas i Oberammergau.

Även barnen berörs av spelet från unga år. De har sin givna plats på scenen som statister i de masscener som krävs för att ge en inblick i judarnas reaktioner på Jesu person och förkunnelse. De vet även att flera av dem i framtiden kommer att bekläda bärande roller som Jesus, Maria, Petrus, Kajafas eller Pilatus. Passionsspelen följer Oberammergauborna från vaggan till graven, något som medverkat till att även vardagen i Oberammergau präglas av dem.

När svenskan Anna-Margrethe Murray besökte orten i samband med jubileumsspelen 1934 karakteriserade hon byn med följande ord; ”Här ser man nu ... dessa långhåriga måleriska huvuden och detta folk som enligt flerhundraåriga traditioner redan som barn lärt sig spela teater. Det sätt på vilket de röra sig, vittnar om god skolning och en konst som övergått till natur.” Den något romantiska undertonen till trots, beskriver citatet den symbios som råder mellan passionsspelen och byborna. Passionsspelen är inte en teater som uppförs vart tionde år. De är en integrerad del av byn Oberammergau.

Ett drama i gudstjänstens form
Passionsspelen är till sin natur en form av gudstjänst. Den åskådare som bedömer dem utgående från det teatraliska har varken förstått deras ursprung eller funktion.

När byborna i Oberammergau 1633 avgav löftet att vart tionde år uppföra ett passionsspel, vände de sig till Gud med sin nöd i en synnerligen beträngd situation. Spelens intention är fortsättningsvis att levandegöra den Kristus som led och dog, och som genom sin död och uppståndelse fortfarande ger mänskligheten hopp om frälsning och evigt liv. I enlighet med det här ställs även stora krav på rollinnehavarnas moraliska och religiösa kvalifikationer.

Martha Krause-Lang påpekar i en skrift om spelen att tro och liv bör följas åt hos de medverkande. Deltagandet i spelet utgör samtidigt ett led i rollinnehavarens egen personliga andliga utveckling. En utveckling så märkbar att de medverkande inte bara spelar en roll utan omdanas och formas till andlig medvetenhet.

Historia och nutid smälter samman
Passionsspelet i Oberammergaus händelser, är i den meningen ett historiskt spe l. De människor som åskådarna möter i spelet framställs inte enbart som historiska gestalter utan som vår tids människor som möter motgångar och bakslag och mitt i denna process upplever kraften från den lidande Kristus.

På samma sätt skulle var och en av Jesu motståndare kunna vara en av oss. I oss alla bor en Judas, Petrus eller Pilatus, som sviker och inte håller måttet. De starkaste scenerna i spelet tangerar också människors svek och lidande. Judas dramatiska och tragiska kamp med sig själv efter att han förrått Jesus lämnar ingen oberörd, då han till sist utbrister. ”Här vill jag sluta, sluta detta förbannade liv! Här skall den olycksaliga frukten hänga. Kom du orm, omslingra mig! Stryp förrädaren!”

När Maria efter att Jesu kropp tagits ner från korset, sitter vid sin döde sons sida och sjunger sitt hjärtans klagan sammanfattar hon varje mors klagan över ett barn som gått bort. ”En gång i Betlehem, nu på Golgota. Min son, vad din kropp är täckt med blod och sår.”

Men passionsspelen handlar inte bara om livets mörka sidor. Evighets- och framtidsperspektivet framträder klart i uppståndelseakten och Maria Magdalenas replik; ”O att jag kunde ropa ut det i hela världen, så att berg och klippor och himmel och jord genljöd av detta: Halleluja!

Svenska arméns plundringståg ligger bakom spelens framgång
Det är två händelser som bidragit till uppkomsten av de världsberömda passionsspelen i Oberammergau; den svenska arméns plundringståg i södra Tyskland 1632 och den svåra pestepidemi som hemsökte trakten där påföljande år. År 1632 ledde den svenske kungen Gustaf II Adolf sina svenska trupper i ett plundringståg genom Oberbayern. I maj hotade han bränna ner München, men skonade staden efter att innevånarna kapitulerat och erlagt en 300 000 riksdaler stor krigstribut. Följande månad stod byn Oberammergau i tur. Trupperna plundrade kyrkan och förstörde en del av inventarierna.

I krigets spår följde pesten. ”Den svarta döden” skattade trakten hårt och invånarantalet i flera byar och städer sjönk dramatiskt. I byn Oberammergau försökte man undvika farsoten genom att nogsamt se till att inga främlingar tog sig till byn. En natt lyckades emellertid en av byborna - Kaspar Schisler som arbetade i grannbyn - smyga hem till sin familj, och hämtade därmed pesten till Oberammergau.

Inom loppet av några dagar hade nästan 100 människor dött, bland dem byns båda präster. I den situationen kallades de styrande samman och i församlingskyrkan avgav de ett heligt löfte om att vart tionde år uppföra ett spel till minne av Jesu lidande och död. Efter den här händelsen avled inte en enda av de pestsmittade i församlingen. Byborna höll även sitt löfte och uppförde redan 1634 det första passionsspelet. Traditionen fortsatte med tio års intervaller ända till 1680, då man övergick till att uppföra spelen varje jämnt årtionde. Sedan dess har Passionsspelen i Oberammergau uppförts varje jämnt årtionde, med undantag av åren 1770 och 1940. År 1770 beviljade inte kurfursten tillstånd för spelen, medan andra världskriget omöjliggjorde spelen 1940.

Extra jubileumsspel har hållits 1934 och 1984 med anledning av att det förflutit 300 respektive 350 år sedan det första passionsspelet. Texten till det första passionsspelet 1634 erhöll byborna från det närbelägna benediktinerklostret i Etta l. Den text som 2010 års spel bygger på är författad åren 1811-1820 av Othmar Weis efter texter från tidigare spe l. Texten har omarbetats ett antal gånger under de senaste 200 åren. Inför 2000 års spel blev texten i stor utsträckning omarbetad och utökad.

Your Next Tour AB, Stockholm erbjuder församlingar runt om i landet att arrangera hela resan. Vi flyger till och från München och har, efter spelen, ett par vilodagar i den mäktiga alpvärlden för att tillsammans smälta de starka intrycken av passionsspelen. I samband med tidigare spelår har vi uppmanat församlingspräster att leda en studiecirkel som sedan avslutas med en resa till Passionsspelen. Spelen pågår under maj – september 2010.

Vid en grupp om 25 deltagare erbjuder vi en fri resa!

Välkommen att kontakta oss för närmare information.

Skriv ut | Boka direkt